Prof. Donat Lewandowski - CV

Prof. Donat LewandowskiOd roku 1963 pracuje w Politechnice Łódzkiej. W roku 1971 uzyskał stopień doktora, habilitował się w 1996. W roku 2000 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego PŁ. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu łożysk i prowadnic hydro- i aerostatycznych oraz napędów i sterowań pneumatycznych i hydraulicznych, a w szczególności modelowaniem i symulacją pracy wymienionych systemów. Zajmuje się także modelowaniem układu krążenia krwi w organizmie człowieka. Prace naukowe, które prowadzi, znalazły wiele zastosowań w przemyśle obrabiarkowym. Zaprojektowane według jego patentu, szybkobieżne wrzeciona szlifierskie z automatyczną kompensacją odkształceń cieplnych, łożyskowane aerostatycznie, osiągnęły prędkość obrotową 180 tys. obr/min.
Publikacyjny dorobek jego autorstwa lub współautorstwa stanowią: monografia, skrypty,
kilkadziesiąt artykułów i referatów oraz 5 patentów i wzór użytkowy. Współpracuje z firmami produkującymi maszyny do obróbki metalu i tworzyw sztucznych.
Prowadzi prace dyplomowe i wykłady z Modelowania i optymalizacji oraz Podstaw mechatroniki.