PRELUDIUM 16

Tytuł:  Modelowanie matematyczne dynamiki nieliniowej elementów czujników nanoelektromechanicznych w postaci elastycznych płyt i powłok w obecności szumu i pola temperaturowego

Kierownik grantu:  mgr. inż. Vadim Krysko-Jr.

Opiekun naukowy:  prof. dr hab inż. Jan Awrejcewicz

Nr decyzji:  2018/31/N/ST8/00707

Okres realizacji:  2019-08-30 – 2021-08-29

Przyznane środki:  133 300 PLN

Streszczenie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/430954-pl.pdf

Plan badań:

  1. Opracowanie modeli matematycznych z uwzględnieniem sformułowania problemu i zastosowania zasady wariacyjnej.
  2. Skonstruowanie równań opisujących dynamikę nieliniową elementów czujników nanoelektromechanicznych (nanopłyt i nanostruktur), uwzględniających działanie pola temperaturowego i szumów.

  3. Opracowanie algorytmów symulujących zachowanie nanobiektów o różnych kształtach geometrycznych, z uwzględnieniem różnych warunków brzegowych.

  4. Przygotowanie złożonego oprogramowania do analizy dynamiki nieliniowej elementów czujników nanoelektromechanicznych poddanych działaniu addytywnego szumu kolorowego oraz pola temperaturowego.

  5. Przeprowadzanie eksperymentu numerycznego.

  6. Weryfikacja skonstruowanych modeli. Opracowanie szczegółowych zaleceń dotyczących wyboru parametrów projektowych wrażliwych elementów czujników nanoelektromechanicznych.

Podsumowanie grantu:

 


Artykuły: